Tarikh Pelepasan Umrah

Bersama Nur Multazam Travel & Services. Khas Buat Anda.

Jenis UmrahTarikhTempohPendaftaranHarga Dari 
Umrah Syukur29 Sep-11 Okt 2020 13 H 11 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Syukur22 Okt - 03 Nov 202013 H 11 MDibukaRM 7190 Daftar Sekarang
Umrah Syukur27 Okt-08 Nov 2020 13 H 11 MDibukaRM 7190 Daftar Sekarang
Umrah Syukur24 Nov-06 Dis 2020 13 H 11 M DibukaRM 7390 Daftar Sekarang
Umrah Syukur28 Nov-09 Dis 2020 13 H 11 M DibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Santai05 Dis - 16 Dis 202012 H 10 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Santai12 Dis - 23 Dis 202012 H 10 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Syukur19 Dis-31 Dis 2020 13 H 11 M DibukaRM 7390 Daftar Sekarang
Umrah Santai23 Jan-02 Feb 2021 12 H 10 MDibukaRM 6990 Daftar Sekarang
Umrah Syukur 27 Jan-08 Feb 2021 13 H 11 MDibukaRM 7190 Daftar Sekarang
Umrah Syukur 23 Feb-07 Mac 2021 13 H 11 MDibukaRM 7190 Daftar Sekarang
Umrah Santai 27 Feb-10 Mac 2021 12 H 10 MDibukaRM 6990 Daftar Sekarang
Umrah Santai 16 Mac-28 Mac 2021 12 H 10 MDibukaRM 6990 Daftar Sekarang
Umrah Santai 27 Mac-07 Apr 2021 12 H 10 MDibukaRM 7190 Daftar Sekarang