Tarikh Pelepasan Umrah

Bersama Nur Multazam Travel & Services. Khas Buat Anda.

Jenis UmrahTarikhTempohPendaftaranHarga Dari 
Umrah Syukur26 Sept - 08 Okt 201913 H 11 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Santai02 Nov - 14 Nov 201912 H 10 MDibukaRM 6990Daftar Sekarang
Umrah Syukur05 Nov - 17 Nov 201913 H 11 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Santai09 Nov - 21 Nov 201912 H 10 MDibukaRM 6990Daftar Sekarang
Umrah Syukur26 Nov - 08 Dis 201913 H 11 MDibukaRM 7390Daftar Sekarang
Umrah Zirarah Istanbul12 Nov - 24 Nov 201913 H 10 MDibukaRM 9790Daftar Sekarang
Umrah Santai18 Nov - 28 Nov 201912 H 10 MDibukaRM 7190 Daftar Sekarang
Umrah Santai23 Nov - 05 Dis 201912 H 10 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Syukur26 Nov - 08 Dis 201913 H 11 MDibukaRM 7390Daftar Sekarang
Umrah Syukur03 Dis - 14 Dis 201913 H 11 MDibukaRM 7390Daftar Sekarang
Umrah Santai07 Dis - 19 Dis 201912 H 10 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Syukur10 Dis - 22 Dis 201913 H 11 MDibukaRM 7390Daftar Sekarang
Umrah Santai14 Dis - 26 Dis 201912 H 10 MDibukaRM 7190Daftar Sekarang
Umrah Syukur17 Dis - 29 Dis 201913 H 11 MDibukaRM 7390Daftar Sekarang
Umrah Ziarah Mesir15 Dis - 29 Dis 201914 H 11 MDibukaRM 8290Daftar Sekarang

TARIKH PELEPASAN UMRAH TAHUN 2020