Tarikh Pelepasan Pakej Pelancongan Luar Negara

Bersama Nur Multazam

PakejTarikhTempohPendaftaranHarga DewasaHarga Kanak-kanak 
Turki09 - 17 Apr 20209 H 7 MDibukaRM 5990RM 5790Daftar Sekarang
Vietnam, Ho Chi Minh30 Jun - 03 July 20204 H 3 MDibukaRM 1790RM 1590Daftar Sekarang
Jakarta-Bandung08 - 12 July 20205 H 4 MDibukaRM 1990RM 1790Daftar Sekarang
Vietnam, Ho Chi Minh12 - 16 Sep 20205 H 4 MDibukaRM 1990RM 1790Daftar Sekarang
Korea, Seoul-Nami (Autumn)29 Okt - 03 Nov 20205 H 4 MDibukaRM 3890RM 3690Daftar Sekarang
Vietnam, Ho Chi Minh + Dalat + Nha Trang21 - 26 Nov 20205 H 4 MDibukaRM 2790RM 2590Daftar Sekarang
Tokyo + Mt Fuji (Autumn)22 - 27 Nov 20205 H 4 MDibukaRM 4790RM 4590Daftar Sekarang
Jakarta-Bandung25 - 29 Nov 20205 H 4 MDibukaRM 2190RM 1990Daftar Sekarang
Vietnam, Ho Chi Minh11 - 15 Dis 20205 H 4 MDibukaRM 2190RM 1990Daftar Sekarang
Korea, Seoul-Nami (Winter)18 - 23 Dis 20205 H 4 MDibukaRM 3990RM 3790Daftar Sekarang